Takomlegging med sort glassert(herregård stein) roben ceramic). Tiltaks klasse 2. Her hadde vi uavhengig kontroll fra byggforsk og en veldig Go rapport og vise til.